M邸のクロス貼りが完了しました

CIMG1844

 

 

 

 

CIMG1845

 

 

 

 

CIMG1847

 

 

 

 

CIMG1849